Kína (S)-1-Boc-3-hidroxi-piperidin gyártása és gyártása |Hengkang
Üdvözöljük a Sichuan Hengkang Tudományos és Technológiai Fejlesztési Co., Ltd.-ben.

(S)-1-Boc-3-hidroxi-piperidin

Rövid leírás:

kép4

CAS: 143900-44-1

MF: C10H19NO3

MW: 201,26


Termék leírás

Termékcímkék

termék kategóriák

Királis reagensek; Piperidinek; Heterociklusok; Köztes termékek és finom vegyszerek; Gyógyszerészet; Rákellenes

Szinonimák

(S)-1-Boc-3-hidroxi-piperidin

(S)-1-N-BOC-3-hidroxi-piperidin

(S)-3-hidroxi-piperidin-1-karbonsavas terc-butil-észter

(S)-3-HIDROXI-1-(TERC-BUTOXIKARBONIL)PIPERIDIN

(S)-1-BOC-3-PIPERIDINOL

(S)-N-(TERC-BUTOXIKARBONIL)-3-HIDROXI-PIPERIDIN-HIDROKLORID

(S)-N-BOC-3-HIDROXY-PIPERIDIN

(S)-TERT-BUTIL-3-HIDROXI-PIPERIDIN-1-KARBOXILÁT

(S)-1-(terc-butoxi-karbonil)-3-hidroxi-piperidin

S-1-Boc-3-hidroxi-piperidin

(3S)-hidroxi-1-piperidin-karbonsav-1,1-dimetil-etil-észter

(S)-3,5-difluormandulasav

(S)-terc-butil-3-hidroxi-piperidin-1-karboxilát

(S)-terc-butil-3-hidroxi-piperidin-1-karboxilát-terc-butil

(3S)-3-hidroxi-piperidin-1-karboxilát-terc-butil

(S)-3-hidroxi-piperidin-1-karboxilát

(3S)-3-hidroxi-piperidin, N-BOC védett

(S)-N-terc-butoxi-karbonil-3-hidroxi-piperidin

Kémiai tulajdonságok

Olvadáspont: 34-40 °C

Forráspont: 292,3±33,0 °C (becsült)

Sűrűség: 1,107±0,06 g/cm3 (becsült)

Fp: 110 °C

Tárolási hőmérséklet: Sötét helyen tartandó, szárazon lezárva, szobahőmérsékleten

oldhatóság: Metanolban oldódik.

Pka: 14,74±0,20 (jósolt)

Forma: por vagy kristályos por

Szín: fehértől barnáig

optikai aktivitás: [α]22/D +10,0°, c = 1 kloroformban

InChIKey: UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N

A veszély azonosítása

1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Bőrirritáció, 2. kategória

Szemirritáció, 2. kategória

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória

2 GHS címkeelem, beleértve az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat

piktogram(ok)  kép5
Jelzőszó Figyelem
Figyelmeztető mondat(ok) H315 Bőrirritáló hatású

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H335 Légúti irritációt okozhat

Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)
Megelőzés P264 Kezelés után alaposan le kell mosni.

P280 Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt/hallásvédőt/...

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható.

Válasz P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel/...

P321 Különleges kezelés (lásd ... ezen a címkén).

P332+P317 Bőrirritáció esetén: Forduljon orvoshoz.

P362+P364 A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés.Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető.Folytassa az öblítést.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan kényelmes testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P319 Rosszullét esetén orvosi segítséget kell kérni.

Tárolás P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó.A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

P405 Elzárva tárolandó.

Ártalmatlanítás P501 A tartalmat/edényzetet megfelelő kezelő- és ártalmatlanító létesítménybe kell helyezni a hatályos törvényeknek és előírásoknak, valamint az ártalmatlanításkor érvényes termékjellemzőknek megfelelően.

3 Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból

nincs elérhető adat

Termékleírás

Megjelenés/szín Fehér vagy törtfehér szilárd anyag
Hosszú tárolás után agglomerálódhat
Személyazonosság (IR) Megfelel
Vizsgálat (HPLC w/w) 97,0%-103,0%
Kémiai tisztaság (GC terület) ﹦ 99,0%
Szennyeződéstisztaság (GC w/w) 3-hidroxi-piperidin﹦ 0,1%
3-hidroxi-piridin﹦ 0,20% Nem található
1-Boc-3-piperidon﹦ 0,10% Nem található
1-Boc-4-hidroxi-piperidin﹦ 0,10% Nem található
1,96 RRT﹦ 0,2% Nem található
Bármilyen meghatározatlan szennyeződés﹦ 0,08% 0,01%
Királis tisztaság (HPLC terület) ﹦ 99,5%
Metanol (GC) ﹦ 50 ppm
Etanol (GC) ﹦ 50 ppm
DCM(GC) ﹦ 500 ppm
Víz (KF térfogat w/w) ﹦ 0,5%

Előnyeink

1: Üzemünk 2012 óta valósította meg a nagy kereskedelmi gyártást, az éves értékesítési mennyiség elérte a 20 tonnát.
2 Az Ibrutinib szabadalmaztatott gyógyszergyártó cég minősített szállítója volt.
3 A termék minősége kiváló: Assay: 97,0%-103,0%
Kémiai tisztaság (GC terület): ﹦ 99,0%
Bármilyen nem meghatározott szennyeződés﹤ ﹦ 0,08%
Királis tisztaság (HPLC terület): ﹥ ﹦ 99,5%
4 Kémiai felbontási módszerrel készült.
5 Valamennyi vizsgálati módszer validált.
6 Egy külön műhely az elkészítéséhez.


  • Előző:
  • Következő: